Statushouders bouwen mee aan Vivax houses voor lotgenoten

Kidane bouwt mee

Kidane Tefameskel (42) uit Eritrea timmert mee aan de duurzame compacte wooneenheden van Vivax housing. Onlangs werden in Varsseveld zes Vivax houses opgeleverd aan woningcorporatie Wonion, als tijdelijke huisvesting voor zes jonge statushouders.

Kidane is gevlucht uit een oorlogssituatie in Eritrea, samen met zijn vrouw en vier kinderen. Één van hun kinderen is nog in Eritrea. Als gezin wonen ze nu bijna drie jaar in Nederland, waarvan ongeveer twee jaar in Didam. In Eritrea was Kidane ook timmerman en bouwde daar verschillende huizen, waaronder zijn eigen huis. De huizen en de bouwwijze daar zijn echter niet te vergelijken met die van Vivax housing. Hier zijn de wanden van hout, daar van steen. Hier wordt gebouwd met machines en elektrische gereedschappen, daar is het bijna allemaal handwerk.

Toch weet Kidane zich hier al goed te redden. Dat vindt hijzelf niet als enige. Ook Eric Schlief, begeleider bij Bouwmensen waar Kidane in opleiding is, ziet hem als een snelle en gemotiveerde leerling. Eric: “Vluchtelingen die affiniteit hebben met de zogenoemde gebouwde omgeving, komen via de gemeenten bij ons voor een kennismakingsgesprek. Zo ook Kidane, die vanaf september vorig jaar hier elke dinsdag kwam. Dit is namelijk de vrije dag van de inburgeringscursus. Bijna alle vluchtelingen hebben ten hoogste een algemene opleiding. Verder hebben ze alleen in de praktijk zelf bijgeleerd. Een praktijkopleiding hebben ze nooit gehad. Bij Bouwmensen leren we de basisvaardigheden van timmeren en later leren ze machinevaardigheden. Eigenlijk zou Kidane pas later in het traject een stage gaan lopen, maar Vivax housing zagen we als een schitterend project met goede begeleiding vanuit Te Mebel.”

Kidane Tefameskel
Kidane Tefameskel (42) uit Eritrea timmert mee aan de duurzame compacte wooneenheden van Vivax housing.

Elke dinsdag komt Kidane vanuit Didam met de trein naar Doetinchem. Daarna met de fiets naar de werkplaats van Te Mebel, zijn gereedschapskist achterop. Kidane: “Ik vind het leuk om een mooi huis te mogen bouwen voor andere mensen die net als ik hebben moeten vluchten. Algemeen lezen en schrijven is moeilijk voor mij, maar een bouwtekening begrijp ik goed. Ik werk veel samen met Gerto en Wim (red. bouwvakkers bij Te Mebel). Ik heb heel goed en vaak naar hen gekeken. Daarna kon ik het zelf. Mensen leren beter begrijpen van mensen dan van papier.” Eric Schlief neemt elke dinsdag een kijkje in de werkplaats en is ook heel positief: “Kidane kan hier zijn geleerde basisvaardigheden direct in de praktijk brengen, in een regulier bouwteam en bouwproces. Dat werkt zeker bij vluchtelingen beter dan opleiden vanuit een klaslokaal. Vanwege gebrek aan algemene scholing in hun jeugd is de theoriecomponent vaak te hoog gegrepen.”

Momenteel bouwt Kidane mee aan een nieuw project van Vivax housing, voor de gemeente Doetinchem. Bedenker en eigenaar Marcel van Bodegraven is enthousiast over de samenwerking tussen statushouders, Bouwmensen en Te Mebel: “Dit is precies wat ik wil met Vivax housing. Niet alleen duurzaam bouwen en energieneutraal wonen mogelijk maken, maar ook een bijdrage leveren aan de maatschappij!’

Interesse in onze Vivax woningen?
Hallo Vivax housing
+ 31 6 53 36 87 87